Konferencja jest organizowana w ramach Festiwalu Smaku w Grucznie. Miejsce: Chrystkowo, Chata Mennonicka, Czas: 20 sierpnia 2017 r. godz. 9.30. Oganizatorzy: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły i Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK.

 

Konferencja dotyczy roli historii, dokumentacji historycznej, oraz wyobrażeń o przeszłości i tradycji dla rozwoju lokalnej, rzemieślniczej produkcji żywieniowej jako elementu dziedzictwa, więzi społecznej i zrównoważonego rozwoju. Lokalne wytwarzanie żywności w nawiązaniu do często zapominanych i odtwarzanych poprzez sięganie do historii tradycji to forma produkcji żywności wysokiej jakości i ważny czynnik rozwoju turystyki. Pełni także funkcje społeczne i tożsamościowe (tworzy i rozwija więzi na poziomie lokalnym), jest ściśle związana z ekologią i ochroną krajobrazu kulturowego.

W konferencji wezmą udział badacze i praktycy zajmujący się historią i kulturą jedzenia oraz promocją żywności Naszym celem jest przedstawienie wiedzy o dokumentacji tradycji żywieniowych, zwłaszcza dotyczącej produktów regionalnych. Chcemy pokazać sposoby kreowania obrazu lokalnych i narodowych kuchni jako elementu promocji i rozwoju z naciskiem na współpracę między światem akademickim, instytucjami publicznymi, producentami regionalnej żywności i lokalnymi społecznościami. Okazją do tego jest Festiwal Smaku w Grucznie i coroczne spotkanie lokalnych wytwórców, działaczy żywieniowych, restauratorów, szefów kuchni i przedstawicieli instytucji publicznych.

Program konferencji

9.30 Otwarcie konferencji

9.45 Fabio Parasecoli, New School of New York, USA, Local traditional products and the global market. Lokalne produkty tradycyjne i rynek globalny

10. 25 Jarosław Dumanowski, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK, History and local food production in Poland. Documentation, inspiration and ideology. Historia i lokalna produkcja                 żywności  w Polsce. Dokumentacja, inspiracja i ideologia

10.50 Katarzyna Ćwiertka, Uniwersytet w Lejdzie, Crafting the Local Flavour: Food Souvenirs in Japan. Jak wyczarować lokalny smak: japońskie pamiątki żywieniowe

11.15 Rimvydas Laužikas, Uniwersytet Wileński, Food „à la Lithuanienne”: beween history, branding and local communities. Jedzenie „po litewsku” : między historią, marką i lokalną                       społecznością

11.40 przerwa

12.00 Gabriel Kurczewski, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK, Polish Wine. Role of tradition in pursuit of identity and recognition. Polskie wino. W poszukiwaniu historycznych                       podstaw tożsamości i renomy

12.25 Anna Mikołajewska, Marta Sikorska, „Martha”: patron of cooks and „Polnische Zatscherken”. Nationality and regionalism in the Pomeranian cookery book from 1866. „Martha”:                       ewangeliczna patronka kucharzy i „Polnische Zatscherken”. Narodowość i regionalizm w pomorskiej książce kucharskiej z 1866 r.

12.50 Andrzej Szumowski, Historia wódki w Polsce na wystawie stałej Muzeum Polskiej Wódki

13.15 Paweł Kocon, Agencja Rynku Rolnego, Prezentacja aplikacji Polska Smakuje

 

Who is who?

Katarzyna Ćwiertka, profesor Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia), kieruje katedrą Modern Japan Studies, specjalistka w zakresie historii i kultury wyżywienia w Japonii oraz Korei, badaczka krajów wschodniej Azji, autorka prac o kuchni japońskiej, tożsamości, konsumpcji i postrzeganiu jedzenia w Azji wschodniej, a także globalizacji w dziedzinie jedzenia i kreowaniu obrazu kuchni japońskiej poprzez odwołanie się do historii.

Jarosław Dumanowski, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kieruje Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na UMK, członek rady naukowej Europejskiego Instytutu Historii i Kultur Jedzenia w Tours, badacz historii jedzenia i literatury kulinarnej, kieruje projektem wydawania najstarszych polskich tekstów kulinarnych „Monumenta Poloniae Culinaria”

Paweł Kocon, dyrektor Biura Rozwoju Rynku Agencji Rynku Rolnego, odpowiada za stworzenie i realizację strategii działań  z zakresu promocji polskich produktów rolno-spożywczych. Interesuje się e-commerce, nowymi technologiami i procesami kulturowymi, które przekładają się na zmianę relacji marek, firm oraz instytucji z konsumentami i społecznościami.

Gabriel Kurczewski – doktorant w Centrum dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współzałożyciel Klubu Historii i Kultury Wina przy Oddziale Warszawskim Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Publicysta, autor blogu „Blisko Tokaju” poświęconego winom z Tokaju i dziedzictwu historycznemu Tokaju. W swoich badaniach koncentruje się na znaczeniu obecności wina węgierskiego w Polsce.

Rimvydas Laužikas, professor of museology and heritage communication in the Faculty of Communication of Vilnius University. Rimvydas’s research interests cover medieval and early modern archaeology, digital SSH, information and communication of cultural heritage, and the history of Lithuanian gastronomy. His research in field of gastronomy relate broadly to the history associated with gastronomy of nobleman's courts (Radziwills, Oginski, Balinski) and reusing of history of gastronomy in contemporary culture. He works as historical gastronomy consultant for restauratns industry in Lithuania, publish research and science communication articles, administrates the Lithuanian historical gastronomy blog http://kulinarinispaveldas.blogspot.lt.

Anna Mikołajewska, filolog, nauczyciel języka niemieckiego, pracownik Zakładu Literatury i Kultury Dawnej w Katedrze Filologii Germańskiej UMK. W swoich badaniach zajmuje się stosunkami wyznaniowymi w Prusach, wczesnonowożytną historiografią kościelną, piśmiennictwem polemicznym, a w ostatnich latach także początkami prasy na terenie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pracuje nad tłumaczeniem niemieckiej książki kucharskiej z Grudziądza z 1866 r.

Fabio Parasecoli, profesor food studies w New School of New York, działacz żywieniowy, specjalista w zakresie kultur żywienia, produktów regionalnych, ich rejestracji i promocji, doradca wielu rządów i instytucji w dziedzinie kreowania wysokiej jakości żywności regionalnej, redaktor monumentalnej sześciotomowej Cultural History of Food, autor wielu opracowań z dziedziny historii i kultur jedzenia, felietonista portalu Huffington Post, na którym publikował już materiały o żywności polskiej i w województwie kujawsko-pomorskim.

Marta Sikorska, doktorantka w Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmuje się polską i niemiecką literaturą kulinarną oraz historycznymi związkami pomiędzy jedzeniem a tożsamością.

Andrzej Szumowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka, wiceprezes Zarządu Wyborowa SA, pełni funkcję Rzecznika Prasowego Spółki oraz Dyrektora Public Affairs i Działu Prawnego. Wykładowca w Studium Public Relations Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członek kilkunastu Rad Gospodarczych, stowarzyszeń, izb promujących Polskę i polską gospodarkę.