Konferencja organizowana w ramach Festiwalu Smaku w Grucznie, Chrystkowo, zagroda olęderska, 19 VIII 2018 r., godz. 10.30. Organizatorzy – Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK

Kuchnia i historia: odkrywanie przeszłości i współczesne trendy kulinarne

Kolejna już konferencja organizowana w ramach Festiwalu Smaku w Grucznie dotyczy kuchni i historii: związku między obu dziedzinami, kuchni jako przedmiotu historii oraz historii jako inspiracji i punktu odniesienia dla kucharzy. W naszym spotkaniu wezmą udział badacze z Polski, USA, Włoch i Niemiec, specjaliści z zakresu historii i kultury jedzenia, obserwatorzy, ale i uczestnicy współczesnych ruchów żywieniowych. Program przewiduje cztery zasadnicze wystąpienia dotyczące zjawisk ujmowanych w aspekcie międzynarodowym oraz przykładów z Włoch, Polski i Niemiec. Zostawiamy czas na dyskusje, prezentacje kulinarne i degustacje.Kulinarną przeszłość na dzisiejszym stole będą rekonstruować nasi przyjaciele: Tomasz Welter, trener reprezentacji Polski kucharzy Wojska Polskiego i szef kuchni hotelu Ikar w Bydgoszczy oraz Maciej Barton, szef kuchni Hotelu Ostoja Chobienice. Serdecznie zapraszamy!

Cuisine and history: discovering past and present culinary trends

This year’s conference, organized as part of the Taste Festival in Gruczno, focuses on cuisine, history, and the relationship between the two fields: cuisine as a subject for history and history as an inspiration and reference point for chefs. Our meeting will be attended by researchers from Poland, the USA, Italy and Germany, specialists in the history and culture of food, food experts media and food enthusiasts. The program includes four presentations addressing phenomena that will be examined from an international point of view, with examples from Italy, Poland and Germany. The conference will also leave time for discussions, culinary presentations, and tastings. The culinary past will be reconstructed on today’s table by our friends Tomasz Welter, coach of the Polish Army cooks and executive chef at the Ikar hotel in Bydgoszcz, and Maciej Barton, executive chef at the Ostoja Chobienice Hotel.

PROGRAMME

Fabio Parasecoli, New York University, Department of Nutrition and Food Studies, Mateusz Haława, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences
The flavors of memory: fine dining, modernity, and tradition

Stefano Magagnoli, University of Parma, Department of Economics
Italy From the Cuisine of Hunger to the Cuisine of Plenty. Italy after World War II

Peter Peter, Zentrum für Gastrosophie, University of Salzburg
“Polnische Küche” – “cuisine polonaise”. Changing images of Polish food in Austria, Germany and France

Jarosław Dumanowski, Center for Culinary Heritage, Nicolaus Copernicus University in Toruń,
Old-Polish cuisine and new Polish chefs: when historian works with cooks

Fragment obrazu autorstwa Luisa Eugenio Meléndez`a, Martwa natura z bekonem, jajkami i dzbanem, Muzeum Prado, Madryt