W związku z licznymi pytaniami o termin i formę Festiwalu Smaku 2021 w Grucznie komitet organizacyjny FS2021 informuje, że trwają uzgodnienia i prace ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (służby, instytucje, lokalne władze, itd.) Organizacja festiwalu w zeszłym roku była praktycznie niemożliwa, zaś w tym jest realna – o ile wymagania poszczególnych służb związane z pandemią będą możliwe do spełnienia.  Podstawowym problemem jest budowa drogi ekspresowej S5. Stan zaawansowania prac w rejonie węzła Gruczno wyklucza ich zakończenie przez najbliższy rok. Stan prac przedstawiamy na załączonych fotomapach rejonu budowy wykonanymi z drona. Budowa uniemożliwia dojazd publiczności na teren festiwalu od strony Bydgoszczy, dodatkowo festiwalowi goście będą narażeni na poszukiwanie parkingów, które należałoby ulokować znacznie dalej niż zazwyczaj. W związku z tym ostatecznej decyzji co do organizacji i charakteru festiwalu należy oczekiwać do dnia 12 czerwca 2021 r.