W związku z licznymi pytaniami o termin i formę Festiwalu Smaku 2021 w Grucznie komitet organizacyjny FS2021 informuje, że trwają uzgodnienia i prace ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (służby, instytucje, lokalne władze, itd.) Organizacja festiwalu w zeszłym roku była praktycznie niemożliwa, zaś w tym jest realna – o ile wymagania poszczególnych służb związane z pandemią będą możliwe do spełnienia. 

Podstawowym problemem jest budowa drogi ekspresowej S5. Stan zaawansowania prac w rejonie węzła Gruczno wyklucza ich zakończenie przez najbliższy rok. Stan prac przedstawiamy na załączonych fotomapach rejonu budowy wykonanymi z drona. Budowa uniemożliwia dojazd publiczności na teren festiwalu od strony Bydgoszczy, dodatkowo festiwalowi goście będą narażeni na poszukiwanie parkingów, które należałoby ulokować znacznie dalej niż zazwyczaj.

 

Droga S5 okolice Gruczna
Droga S5 okolice Gruczna
Droga S5 okolice Gruczna
Droga 245 i S5
Droga 245 i S5 okolice Gruczna