Przyjmujemy zgłoszenia wystawców na festiwal. Informujemy, że zgłoszenie nie jest równoznaczne z kwalifikacją wystawcy do udziału w imprezie.
Każdy zgłaszający zostanie indywidualnie zawiadomiony o decyzji komitetu organizacyjnego.

Wypełnij: Formularz zgłoszeniowy XVI Festiwal Smaku w Grucznie 21-21 sierpnia 2022 r.

Pobierz: Regulamin i cennik – XVI Festiwal Smaku, Gruczno 2022

Kontakt: festiwalsmaku@wp.pl

tel.: 739 244 265